2018-04-04_Cucuta_Border_Crossing_Pu.Ying.Huang126.jpg
2018-04-04_Cucuta_Border_Crossing_Pu.Ying.Huang072.jpg
2018-04-04_Cucuta_Border_Crossing_Pu.Ying.Huang079.jpg
2018-04-04_Cucuta_Border_Crossing_Pu.Ying.Huang137.jpg
2018-04-04_Cucuta_Migrants_Schooling_Pu.Ying.Huang026.jpg
2018-04-04_Cucuta_Migrants_Schooling_Pu.Ying.Huang048.jpg
2018-04-04_Cucuta_Migrants_Schooling_Pu.Ying.Huang091.jpg
2018-04-04_Cucuta_Venezuela_Aid_WFP_Pu.Ying.Huang160.jpg
2018-04-04_Cucuta_Venezuela_Aid_WFP_Pu.Ying.Huang129.jpg
2018-04-04_Cucuta_Venezuela_Aid_WFP_Pu.Ying.Huang079.jpg
2018-04-04_Cucuta_Venezuela_Aid_WFP_Pu.Ying.Huang293.jpg
2018-04-04_Cucuta_Venezuela_Aid_WFP_Pu.Ying.Huang198.jpg
2018-04-04_Cucuta_Venezuela_Aid_WFP_Pu.Ying.Huang258.jpg
2018-04-04_Cucuta_Venezuela_Aid_WFP_Pu.Ying.Huang274.jpg
2018-04-04_Cucuta_Venezuela_Aid_WFP_Pu.Ying.Huang240.jpg
2018-04-04_Cucuta_Border_Crossing_Pu.Ying.Huang126.jpg
2018-04-04_Cucuta_Border_Crossing_Pu.Ying.Huang072.jpg
2018-04-04_Cucuta_Border_Crossing_Pu.Ying.Huang079.jpg
2018-04-04_Cucuta_Border_Crossing_Pu.Ying.Huang137.jpg
2018-04-04_Cucuta_Migrants_Schooling_Pu.Ying.Huang026.jpg
2018-04-04_Cucuta_Migrants_Schooling_Pu.Ying.Huang048.jpg
2018-04-04_Cucuta_Migrants_Schooling_Pu.Ying.Huang091.jpg
2018-04-04_Cucuta_Venezuela_Aid_WFP_Pu.Ying.Huang160.jpg
2018-04-04_Cucuta_Venezuela_Aid_WFP_Pu.Ying.Huang129.jpg
2018-04-04_Cucuta_Venezuela_Aid_WFP_Pu.Ying.Huang079.jpg
2018-04-04_Cucuta_Venezuela_Aid_WFP_Pu.Ying.Huang293.jpg
2018-04-04_Cucuta_Venezuela_Aid_WFP_Pu.Ying.Huang198.jpg
2018-04-04_Cucuta_Venezuela_Aid_WFP_Pu.Ying.Huang258.jpg
2018-04-04_Cucuta_Venezuela_Aid_WFP_Pu.Ying.Huang274.jpg
2018-04-04_Cucuta_Venezuela_Aid_WFP_Pu.Ying.Huang240.jpg
show thumbnails